Home
  Om mig Bibliografi Intressen Projekt Kontakt  
Skaterhockey
Ales Stenar
Kyrka pa Gotland
Forskare
Höga Kusten
 

Intressen

 
 
 • Korpuslingvistik
  • Utarbetning och analys av fornskandinaviska textkorpora
 • Diskursanalys
  • Analyser av interskandinavisk kommunikation (semikommunikation) med hjälp av autentiska diskurser.
 • Översättningsvetenskap
  • översatta texter som undersökningsmaterial av historisk språkkontakt
 • Diakron språkvetenskap
 • Språkkontaktforskning
  • Språkkontakttypologi, lexikaliska låneord, dialektkontakt
 • Syntax
  • Ordställningens diakrona utveckling i fornsvenskan

Tyngdpunkten ligger på svenska och isländska , andra intressenområden är nynorsk, fornsvenska, fornvästnordiska,forndanska, färöiska och grönländska.
 
 
Max-Brauer-Allee